Електронна регистрираща апаратура.

Електронната апаратура се монтира при хидрометричното съоръжение и служи за автоматично измерване на напора H, трансформирането му по калибрационната зависимост във водно количество Q, запаметяване и демонстриране на получените резултати. Състои се от първичен преобразувател на водно ниво и регистриращ апарат.

Първичният преобразувател на водно ниво е от хидростатитечен тип с барбутьорно устройство. Барбутьорът е монтиран в точка приета за „нулев напор” на хидрометричното съоръжение, като периодично изпуска миниатюрни мехурчета от газ. Налягането на газа при отделянето му от барбутьора е пропорционално на дълбочина от водната повърхност.

Първичният преобразувател на ниво трансформира налягането в цифрови сигнали с разделителна способност 1 мм. воден стълб, които се подават на електронния регистратор.

Регистриращият апарат представлява специализирана мултифункционална микропроцесорна система с автономно (батерийно) ел. захранване, осигуряващо безотказна работа без подмяна на източника в продължение на 2 години.

Върху екрана му се извежда информацията за актуалния секунден воден дебит и сумарно протеклия воден обем до момента на наблюдението.

Апаратът има вграден „дейта-лоджер”, в който се съхраняват данни на преминалите водни обеми за всеки 10 минути през последните 6 месеца.

Има опции за директно включване (по кабел или безжично чрез GSM-връзка) към компютърна конфигурация. Към комплектацията се доставя и миниатюрно портативно устройство за извличане на информацията от апарата и ръчното й пренасяне за въвеждане в компютър или прочитане от дисплея му.

Tablo

Захранващата газова система на първичния преобразувател и електронната регистрираща апаратура са събрани във влагоустойчив шкаф, който се монтира на подподящо за обслужване място. В зависимост от условията на обекта, шкафът може да се монтира непосредствано до хидрометричното съоръжение или да се изнесе дистанционно на разктояние до 40 -50 м. от него.