Изпълнени обекти за доставка и монтаж на водомери за отпадъчни води.

Работната група на изпълнителя притежава значителен опит при изработката, монтажа и поддръжката на измервателни устройства за дебита на отпадъчните води в канализационни мрежи. В своя актив тя има вече редица реализирани сложни системи за измерване на отпадъчните води в канализационни колектори с диаметри от ф1000 до ф110 мм. Като по-важните от тях могат да се посочат „Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово- фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД” по обявената малка обществена поръчка о:

 • Булгартрансгаз” ЕАД

 • Атоменергостройпрогрес“

 • ЕАД, “България Флуорит” ЕООД

 • Актавис” – „Балканфарма“ АД град Дупница

 • Община София обект „Депо за отпадъци”

 • Завод за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” град София

 • Завод за натурални сокове на фирма „Маршал.91” ЕООД

 • Измервателните системи при ПСОВ “Септември”

 • ПСОВ „Крумово”

 • ПСОВ „Севлиево”

 • ПСОВ „Меден рудник” – Бургас

 • ПСОВ „Царево”, ПСОВ „Стара Загора”

 • ПСОВ „Димитровград”

 • ПСОВ „Попово”, Фериботен комплекс „Никопол”

 • Водомерни пунктове по промишлени канализационни системи на завод „Стомана” Перник

 • завод “Технически компоненти-България” ЕООД – Видин

 • завод „Слънчеви лъчи” –Търговище

и много др..