Булелит | Пречистване на отпадни води

КС „Петрич“ – с. Рупите, община Петрич, обл. Благоевград. Съоръжението е монтирано на бетонови тръби ф 400 мм.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit