“БУЛЕЛИТ КОМЕРС“ ООД е регистрирана като компания с ограничена отговорност през 1996 год.

По регистрация фирмата се управлява и представлява заедно и по отделно от:

  • проф. д-р. инж. Петър Калинков
  • инж. икон. Нина Калинкова

В своята дейност фирма “БУЛЕЛИТ КОМЕРС“ ООД развива две направления:

Инженерно направление

В инженерното направление фирмата е компетентна и се занимава с проектирането на всички съоръжения влизащи в състава на водоснабдителните и канализационни системи като водохващания, пречиствателни станции за питейни води, външни водопроводи, разпределителни мрежи, резервоари, помпени станции, канализационни мрежи и пречиствателната станция за отпадъчни води.

Фирмата проектира, изработва, монтира и експлоатира съоръжения за измерване количеството на битовите, промишлените и дъждовните отпадъчни води с което изпълнява изискванията на чл.46 и чл.56 на Закона за водите, за мониторинг на заустваните отпадъчни води във водни обекти.

Фирмата проектира, изработва, монтира и експлоатира съоръжения за измерване на води в напорни и в открити безнапорни течения.

Прочети още

Търговско направление

В търговското направление фирма “БУЛЕЛИТ КОМЕРС“ ООД е много години на пазара,като утвърдена търговска фирма,занимаваща се с търговия с пластмасови изделия за еднократна употреба,както следва:

  • опаковки за хранителни продукти,подходящи за сладкарството,оранжерийни продукти и кетъринг
  • чували и торбички
  • чаши за еднократна употреба
  • аксесоари,като бъркалки,сламки и прибори за еднократана употреба и други

Опаковките се изработват от различни материали,като OPS,HIPS,PP,PET и PVC.

Могат да бъдат изготвяни отделни опаковки по поръчка на клиента ,както да бъде изработвано и съответно лого върху опаковките.

Фирмата извършва и безплатни доставки до указана от клиента точка.Държим на точността и коректното отношение към всеки клиент.

Вижте нашите продукти