За нас

“Булелит комерс“ ООД е регистрирана като компания с ограничена отговорност през 1996 год.В своята дейност фирма “Булелит комерс“ ООД развива две направления:

В инженерното направление фирмата е компетентна и се занимава с проектирането на всички съоръжения влизащи в състава на водоснабдителните и канализационни системи…

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на всички съоръжения влизащи в състава на водоснабдителните и канализационни.

ИЗМЕРВАНЕ

Измервателното устройство се състои от две компоненти: хидрометрично съоръжение и електронна регистрираща апаратура.

МОНИТОРИНГ

Мониторинг на заустваните отпадъчни води във водни обекти.

Избрани проекти

 Вижте някои от нашите успешно реализирани проекти